Aktualności

Nazwa przedsięwzięcia: "Modernizacja SUW Komorów" w Konsorcjum firm z: Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A. - jako Lider

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Komorów” polegająca na:
– przebudowie instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych w budynku technologicznym i osadniku w Stacji Uzdatniania Wody Komorów,
– remoncie wewnętrznym hali technologicznej zgodnie z projektami.
W ramach wewnętrznego remontu hali technologicznej należy uwzględnić:
– wymianę drzwi i okien, parapetów wew. i obróbkę blacharską podokienników zew.;
– oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie stalowych krat okiennych w ramach wymiany okien w części technologicznej;
– wykonanie ścianki działowej i zadaszenia chlorowni;
– odnowienie tynków wewnętrznych, przetarcie, uzupełnienie braków i ich malowanie oraz wyłożenie glazurą;
– wyłożenie posadzki gresem antypoślizgowym;
– wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia hali technologicznej oraz instalację siły i sterowania urządzeń technologicznych w hali technologicznej i osadniku, osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania. Na podstawie wytycznych automatyki Wykonawca wykona potrzebne sterowanie urządzeń technologicznych. Urządzenia wymagające zasilenia i sterowania podane są na schemacie technologicznym.

Termin realizacji: grudzień 2016 - lipiec 2017


  

Nazwa przedsięwzięcia: "Usługa polegająca na obsłudze, konserwacji i eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, związana z ciągłą dostawą wody do odbiorców oraz wymiana wodomierzy na terenie gminy Michałowice 01 grudnia 2015 do 31 grudnia 2017."

Termin realizacji: luty 2016 – grudzień 2017

Nazwa przedsięwzięcia: „Obsługa serwisowo – konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni w zasobach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1 i 7 w roku 2016 i 2017”. 

Termin realizacji: grudzień 2015 – grudzień 2017

Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Ornecie wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi”.

Termin realizacji: lipiec 2015 - listopad 2015

Nazwa przedsięwzięcia: „Dostosowanie obecnej przepompowni ścieków do standardów MPWiK S.A. W Warszawie”

Termin realizacji: lipiec 2015 – do czerwiec 2017

IMAGE

Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe

Nazwa przedsięwzięcia: „Obsługa serwisowo – konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między...

Zobacz
IMAGE

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ornecie.

Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w...

Zobacz
IMAGE

Inwestor: MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o.

Nazwa przedsięwzięcia: „Dostosowanie obecnej przepompowni ścieków do standardów MPWiK S.A. W Warszawie”

Termin realizacji:...

Zobacz
FIPS Odesse orpu KSB EkoWodrol ebro armaturen BIOORIENT BIOTECHNOLOGY
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd