Aktualności

Nazwa: "Pomp 4 Eko Sp. z o.o. wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na wykonanie remontu 3 szt. przepompowni ścieków na stacjach A4, A6, A11  I linii metra w Warszawie."
Okres realizacji: 27.08.2018 r. - 27.12.2018 r.
Wartość kontraktu: 458 790,00 PLN brutto

Nazwa przedsięwzięcia: "Kompleksowe wykonanie pompowni ścieków sanitarnych P3 przy ul. Arniki w Warszawie realizowanej w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy."

Opis przedmiotu zamówienia:
W maju 2018 r. Pomp 4 Eko Sp. z o.o. zakończyła realizację budowy p.n.: Kompleksowe wykonanie pompowni ścieków sanitarnych P3 przy ul. Arniki w Warszawie realizowanej w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.
Inwestor: GDDKiA w Warszawie
Generalny Wykonawca: Warbud S.A.
Zakres wykonanych prac:
- komora dopływowa żelbetowa 2,0x2,0 m
- przepompownia żelbetowa DN 3000 mm wraz z wyposażeniem technologicznym
- komora rozprężna żelbetowa DN 2500 mm
- komora żelbetowa zasuw 2,2x2,8 m z wyposażeniem technologicznym
- szafa zasilająco – sterownicza
- szafa elektryczna połączeniowa
- biofiltr SRBF 200
- studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm – 2 szt, by-pass z rur GRP DN 400 mm
Okres realizacji: 01.01..2018 r. - 04.06.2018 r.
Wartość kontraktu: 800,00 tys. PLN netto
Pompownia została odebrana pod względem technicznym przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
Pompownia zostanie przekazana do eksploatacji do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. po wykonaniu docelowego zasilania energetycznego.

Do dnia 30.08.2020 r. prowadzimy kompleksową całodobową eksploatację przepompowni ścieków sanitarnych P3.


  

Nazwa: "Pomp 4 Eko wygrała przetarg ogłoszony przez Dzielnicę Włochy Miasta Stołecznego Warszawy na bieżące utrzymanie i konserwację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej w Warszawie."
Okres realizacji: 01.04.2018 r. - 30.11.2018 r.
Wartość kontraktu: 15 744,00 PLN brutto


Nazwa przedsięwzięcia: "Operator Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej - KONTYNUACJA"

Opis przedmiotu zamówienia:
Po 2 latach funkcji Operatora Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej Pomp 4 Eko Sp. z o.o. wygrała przetarg publiczny ogłoszony przez Gminę Michałowice na dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy.
Kolejne 2 lata w służbie mieszkańców.
Wartość kontraktu: 1 453 285,00 PLN brutto

Czas realizacji: 01.03.2018 r. do 31.05.2020 r. 

Nazwa: "Serwis systemów, instalacji i urządzeń przepompowni, pomp i zestawów hydroforowych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego"

Termin realizacji: sierpień 2016 - listopad 2018

IMAGE

Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe

Nazwa przedsięwzięcia: „Obsługa serwisowo – konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między...

Zobacz
IMAGE

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ornecie.

Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w...

Zobacz
IMAGE

Inwestor: MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o.

Nazwa przedsięwzięcia: „Dostosowanie obecnej przepompowni ścieków do standardów MPWiK S.A. W Warszawie”

Termin realizacji:...

Zobacz
FIPS Odesse orpu KSB EkoWodrol ebro armaturen BIOORIENT BIOTECHNOLOGY
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd